Home Wie-is-wie Martijn Rogiers

Martijn Rogiers

Ondervoorzitter

Martijn Rogiers is ondervoorzitter van Jong N-VA BTO. Binnen Jong N-VA en N-VA neemt hij nog diverse engagementen op. Zo vertegenwoordigt hij de West-Vlaamse jongeren op het provinciaal overleg van de N-VA. Daarnaast is hij arrondissementeel secretaris van N-VA Brugge-Torhout-Oostkust en lid van de partijraad. Professioneel is hij ingeschakeld als parlementair medewerker van Cathy Coudyser, Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator. Daar werkt hij vooral binnen de beleidsdomeinen Cultuur, Erfgoed en Toerisme.